Splošni pogoji spletnega mesta AquaVallis


I. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev poslovanja


Ti splošni pogoji veljajo za vsakega uporabnika (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno mesto AquaVallis, ki je v času sprejetja teh splošnih pogojev dostopno na spletnem naslovu http://www.aquavallis.si (v nadaljevanju: spletno mesto) in s katerim upravlja družba HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje (v nadaljevanju: ponudnik).

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele spletnega mesta, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pravna obvestila.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se strinja z vsemi njihovimi določbami ter da je seznanjen s Politiko varovanja osebnih podatkov in zasebnosti.

Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami.


II. Informacije o ponudniku in kontakt


Ponudnik in sedež: HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje (skrajšana firma: HTZ Velenje, I.P., d.o.o.), Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
E-naslov (naslov, kamor lahko uporabnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): info@aquavallis.si
Matična številka: 1470647
ID za DDV: SI66669413; ponudnik je zavezanec za davek na dodano vrednost (DDV)
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Celju, Slovenija, dne 25. 11. 1999


III. Uporaba spletnega mesta


Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom spletnega mesta.

Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik začasno ali trajno (glede na težo kršitve) onemogoči dostop do portala.

Z uporabo spletnega mesta med uporabnikom in ponudnikom ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos. Uporabnik zaradi uporabe spletnega mesta razen obveznosti, ki so navedene v teh pogojih, nima nobenih drugih obveznosti.

Ponudnik si pridržuje pravico, da dostop do portala, določenih delov portala ali posameznih funkcionalnosti na portalu kadarkoli omeji (npr. samo za registrirane uporabnike ali naročnike) ali veže na izpolnitev določenih pogojev.


IV. Pogoji uporabe spletne trgovine


Spletna trgovina, preko katere ponudnik uporabnikom ponuja in prodaja različne proizvode, je sestavni del spletnega mesta. Za uporabo spletne trgovine se poleg pravil iz točke IV. teh splošnih pogojev smiselno uporabljajo tudi ostale določbe teh splošnih pogojev.
 
Splošne določbe glede spletne trgovine: predstavitev proizvodov; cene; stroški dostave

Slike proizvodov v spletni trgovini ali kjerkoli na spletnem mestu so simbolične in ne zagotavljajo njihovih lastnosti. Ponudnik si pridržuje pravico do manjših odstopanj med opisi in dejanskimi lastnostmi proizvodov. Ponudnik ni vezan na opis proizvoda ali objavljeno ceno proizvoda, če je opis ali cena posledica napake pri vnosu ali če je do napačnega opisa ali cene prišlo brez volje ponudnika.

Vse objavljene cene proizvodov v spletni trgovini so brez davka na dodano vrednost (DDV), ki se obračuna posebej, in sicer po vsakokrat veljavni davčni stopnji (v času sprejema teh splošnih pogojev je stopnja DDV 20%), razen kjer je izrecno navedeno, da cena vsebuje DDV.

Cene proizvodov, objavljene v spletni trgovini, ne vsebujejo stroškov dostave, ki jih ponudnik obračuna posebej. Stroški dostave znašajo 5,00 € na pošiljko (DDV je vključen). Če vrednost posameznega naročila presega 300,00 € (brez DDV), je dostava brezplačna.


Potek nakupa v spletni trgovini in popravljanje napak

1. Uporabnik pri opisu proizvoda klikne na gumb „Dodaj“ oziroma na sliko nakupovalnega vozička. Želeni proizvod se doda v virtualni nakupovalni voziček, ki se nahaja desno zgoraj na strani.
2. Ko uporabnik v nakupovalni voziček doda vse želene proizvode, klikne na gumb „pregled in naročilo“ v okviru virtualnega nakupovalnega vozička.
3. Uporabnik ima pred oddajo naročila možnost pregleda izbranih proizvodov ter njihovih cen; prav tako ima možnost, da določen izdelek odstrani iz virtualnega nakupovalnega vozička ali da spremeni število posameznih proizvodov, ki jih želi kupiti. Uporabnik svojo končno izbiro potrdi z s klikom na besedilo „Oddaj naročilo“.
4. Uporabnik vpiše svoje kontaktne podatke in klikne na besedilo „Predogled“
5. Uporabniku se prikažejo vpisani kontaktni podatki, izbrani proizvodi, njihova količina in njihove cene, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV).
6. Uporabnik svoje izbire dokončno potrdi s klikom na besedilo „Oddaj“.
7. Uporabniku se na spletnem mestu prikaže potrdilo o oddanem naročilu; potrdilo o naročilu prejme uporabnik tudi na vpisan e-poštni naslov.

Uporabnik se na kateremkoli od navedenih prvih 6 korakov lahko vrne na prejšnji korak ter tako preveri in po potrebi popravi vnesene podatke.


Pogodba med ponudnikom in uporabnikom

Prodajna pogodba med ponudnikom kot prodajalcem in uporabnikom kot kupcem je sklenjena, ko ponudnik uporabniku (kupcu) potrdi prejem naročila s sporočilom, poslanim na e-poštni naslov, ki ga je v spletni trgovini vpisal uporabnik.

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe med ponudnikom in uporabnikom.

Pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. Ponudnik pogodbe ne shranjuje pri sebi.


Plačilo kupljenih proizvodov

Plačilo kupljenih proizvodov v spletni trgovini je možno po povzetju, to je ob dostavi na želeni naslov uporabnika (kupca), ali po predračunu (vnaprejšnje plačilo).


Dostava naročenih proizvodov

Ponudnik se zavezuje, da bo naročene proizvode uporabniku dostavil najkasneje v 10 dneh od potrditve naročila po e-pošti. Ponudnik ne odgovarja za prekoračitev roka dostave, če je zamuda posledica nepredvidenih dogodkov, ne glede na to, ali gre za zunanje dogodke ali za dogodke iz sfere ponudnika.


Pravica uporabnika do odstopa od pogodbe

Uporabnik ima pravico, da odstopi od pogodbe v 14 dneh od prejema naročenih proizvodov, ne da bi moral navesti razlog za svojo odločitev. Sporočilo o odstopu mora biti pisno, poslano bodisi preko navadne pošte na naslov HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje ali po faksu na številko (03) 898 40 40 ali na elektronski naslov info@aquavallis.si. Za sporočilo o odstopu se šteje tudi vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe.

Blago je potrebno nepoškodovano in v nespremenjeni količini vrniti podjetju v 30 dneh od sporočila o odstopu od pogodbe, razen če je bilo blago uničeno, poškodovano, izgubljeno ali pa je bila količina zmanjšana, ne da bi bil za to kriv uporabnik. Blago uporabnik po navadni pošti pošlje na naslov HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.

Ponudnik je dolžan uporabniku, ki je odstopil od pogodbe, vrniti kupnino v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Vse stroške, povezane z vračilom blaga, nosi uporabnik.


V. Izključitev odgovornosti


Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine, objavljene na spletnem mestu, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker se je zanesel na objavljene vsebine. V nobenem primeru vsebin, objavljenih na spletnem mestu, ni mogoče šteti za ponudbo v smislu Obligacijskega zakonika.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopno ali ni delovalo ali ni delovalo pravilno.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.


VI. Varstvo pravic intelektualne lastnine


Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko, v kateri je izražena, je avtorskopravno zaščitena. Nosilec avtorskih pravic na objavljenih vsebinah je ponudnik oziroma oseba, za katero je to pri posamezni vsebini to izrecno navedeno.

Vse avtorske pravice so pridržane njihovim nosilcem. Objave vsebin na spletnem mestu v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli avtorski pravici na vsebinah spletnega mesta.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika oziroma nosilca avtorskih pravic je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine na način, da se celotno spletno mesto vključi v drugo spletno mesto. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost.

AquaVallis je registrirana blagovna znamka ponudnika in je kot taka varovana po določbah Zakona o industrijski lastnini. Objave te znamke na spletnem mestu v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli pravici, ki izvira iz te znamk. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost.


VII. Končne določbe


Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.


Ti splošni pogoji veljajo od 09. 07. 2010.

 

Zagotavljamo zdravo in čisto pitno vodo
V košarici ni izdelkov


Cene vsebujejo DDV. Stroški dostave niso vključeni v ceno.

Zastopstvo in prodaja:
 
 

Najenostavneje
do 100% čiste
pitne vode!

Oglejte si naš video

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki obiskovalcem omogočajo čim boljšo izkušnjo in funkcionalnost spletne strani. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov.
Ne strinjam se